Click to Call EcoSan Systems - Fose Septice Ecologice

Separatoare ulei & hidrocarburiHome

Separatorul de ulei & hidrocarburi

sau denisipatorul este un sistem de separare gravitational a inertilor, (solide sedimentabile) si produselor usoare din apele de ploaie care provin din spalatorii, zonele de parcare auto comerciale din benzinarii, aeroporturi, zone de depozitare a marfurilor, parcari auto descoperite si acoperite impermeabile.

Separatoare ulei si hidrocarburiPrimul compartiment este destinat denisiparii ( adica opririi prin decantare a inertilor solizi), iar aI doilea compartiment este destinat separarii uleilor ( substante usoare).

Separatoare ulei si hidrocarburiAceste modele pot fi furnizate cu rezervoare de prelevare ulei, la exterior.

Separatoare ulei si hidrocarburiEficienta in eliminarea suspensiilor plutitoare este de aprox. 80%, iara materialelor sedimentabile 80%.
Norme de referinta:
- EN 850-1/2002
- IT: D.L 152/06
- RO:H.G. 188/02 NTPA002