Ecosan Systems SRL © 2010-2015
Termeni si conditii

Rezervoare, fose ecologice, statii de epurare, separatoare si solutii pentru epurarea apei, acum si pe mobil. Pentru detalii scaneaza codul QR

     Hotararea Guvernului 188/2002 H nr. 188 publicat in Monitorul Oficial nr. 187 din data: 03/20/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descar-

care in mediul acvatic a apelor uzate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002.
     Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2002.
     Versiune actualizata la data de 11/05/2005
Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aproba Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare
ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aproba Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevazut in anexa nr. 3.
Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare

Pentru detalii accesati link-urile.

     NORME TEHNICE privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, NTPA-011.
     NORMATIV privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002.
      NORMATIV privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2002.

     Extras din normativ :

"ART. 1
(1) In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului normativ.
(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, inainte de evacuarea acestora in receptorii naturali, ...

LEGISLATIE

HOTARARI

NORME

aaaaaaaaaaaaiii